Ar įmanoma gauti licenciją sergant hipertenzija. Lėtinės šunų ir kačių inkstų ligos | Jakovo veterinarijos centras

ar įmanoma gauti licenciją sergant hipertenzija

Ar reikalinga licencija dirbti su vakuuminiu limfodrenažinio masažo aparatu?

Sutarčių su kitomis įstaigomis, jeigu tai numato sveikatos apsaugos ministro įsakymai, reglamentuojantys asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kopijas; 6.

Kitus šių Taisyklių Jei licencijai įgyti pateikiami užsienio valstybės dokumentai, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą ir jų vertimas patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.

ar įmanoma gauti licenciją sergant hipertenzija

Duomenys, nurodyti šių Taisyklių Visų pareiškėjų, neatsižvelgiant į jų valdymo ir nuosavybės formą, pateikiamos dokumentų kopijos kiekvienas lapas turi būti patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Dokumentai turi turėti kopijos tikrumo žymą.

Kiekvienas Akreditavimo tarnybai pateikiamas dokumentas, susidedantis iš daugiau kaip vieno lapo, sunumeruojamas atskirai.

Pareiškėjas dokumentus licencijai gauti ar naujoms licencijuojamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti pateikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą toliau — kontaktinis centraskreipdamasis tiesiogiai arba prisijungęs prie Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos toliau — SPĮLIS.

ar įmanoma gauti licenciją sergant hipertenzija

Pareiškėjo dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar per atstumą, pateikti ir prašymą užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka. Akreditavimo tarnybos interneto svetainėje viešai skelbiami šie duomenys: įstaigos kodas; įstaigos teisinė forma; įstaigos pavadinimas; įstaigos buveinės registracijos adresas; licencijos numeris; licencijos išdavimo data; licencijos duomenų patikslinimo data, licencijos ar jos dalies galiojimo sustabdymo, licencijos ar jos dalies galiojimo sustabdymo panaikinimo ar licencijos ar jos dalies galiojimo panaikinimo data www.

Teisės aktų, susijusių su asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimu ir teikiamų paslaugų kokybės priežiūra, sąrašas Akreditavimo tarnybos sprendimas atsisakyti išduoti licenciją, sustabdyti licencijos ar jos dalies galiojimą ar panaikinti licencijos ar jos dalies galiojimą gali būti įstatymų nustatyta tvarka apskųstas per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Lietuvos administracinių ginčų komisija, adresu Vilniaus g.

Valstybės rinkliavos mokestis mokamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

ar įmanoma gauti licenciją sergant hipertenzija

Taip pat perskaitykite