Dvasinės hipertenzijos ligų priežastys

Šizofrenija: psichosomatika (dvasinės, metafizinės ligos priežastys)

Dvasinės hipertenzijos ligų priežastys Atsibudimas psl. Mes gyvename pasaulyje, kuria­me žmonės gerokai dažniau žino apie automobilio sandarą ar kom­piuterio darbą, negu apie tai, kas slypi mūsų pačių kūne. Liga nepasitraukia, dažniausiai dingsta tik jos simptomai.

dvasinės hipertenzijos ligų priežastys pratimai salėje nuo hipertenzijos

Po kurio laiko tas pats susirgimas vėl vargi­na. Ir vėl gydytojai. Ir taip pasaka be galo. Tai vakarietiško gyveni­mo esmė. Seniausia mokslo šaka, anatomija, ištyrinėjusi žmogaus kūno formą ir sandarą, amžiaus ir lyties ypatumus, išaiškinusi formos ir funkcijos ryšį, organizmo vysty­mąsi per dvasinės hipertenzijos ligų priežastys, yra pagrįsta tais pačiais mokslo modeliais, fizi­ku naudojamais materialiajai Dvasinės hipertenzijos ligų priežastys apibendrinti.

dvasinės hipertenzijos ligų priežastys hipertenzijos poveikis

Tai Vakarų moks­linio metodo esmė — rasti atitikimą tarp matematinio apskaičiavimo ir eksperimento įrodymų. Pradėti gaminti vaistai konkrečiam kūno organui gydyti. Toks požiūris yra labai patogus ir toks išlieka tiems, kurie pasaulį mato kietą ir nesikei­čiantį, valdomą labai aiškių, griež­tai apibrėžtų taisyklių. Visos Vaka­rų medicinos priemonės, kurias jai atveria chemijos, chirurgijos, spin­dulių panaudojimas, yra pažanga.

Tai nuostabu, bet kodėl užuot išgi­ję, žmonės serga vis labiau? Ne vi­sos ligos priklauso nuo oro ar van­dens užterštumo, nuo netinkamos mitybos ar netinkamo gyvenimo būdo. Tai tik materialios proble­mos aspektas; tikrosios ligos prie­žastys kitur.

Jos slypi mąstymo, emociniame bei veikimo būde, tačiau apie šiuos aspektus vaka­rietiškoje medicinoje nekalbama. Ligoniai nežino, kad jie yra patys sau gydytojai. Gyventi liko ge­riausiu atveju pusė metų.

Kad jau liko tiek nedaug, nutarė tą laiką praleisti prasmingai.

Psichinė liga ar dvasinis išgyvenimas?

Pardavė visą savo turtą ir įgyvendino seną savo svajonę — nusipirko jachtą ir išplau­kė pasižvalgyti po pasaulį. Praėjo pusantrų metų. Į gimtąjį miestą Michailas grįžo sveikas, linksmas, gražiai įdegęs. Gydytojai nustebo peršvietę jo plaučius — požymių, kad vyras sirgo vėžiu, nebuvo. Stebuklingai pasveikusi Michailą apspito žiniasklaida. Jiems no­rėjosi sužinoti, kaip Michailui pa­vyko išsigydyti. Mintyse sau vis kartojau, jog gyvenimas gražus ir aš esu laimingas, kad liga padėjo atsikratyti viso, kas jame nereika­linga, ir atskleidė tikrąjį būties gro­žį.

dvasinės hipertenzijos ligų priežastys hipertenzijos gydymas dalimis

Rytų filosofija teigia, kad egzis­tuoja jausmų astralinė plotmė. Tai mūsų kūno, kiekvienos mūsų ląs­telės dalis, jos subtiliosios jausmi­nės vibracijos, kurios gali paveikti ir mūsų fizinį kūną.

Kinų medicina teigia, kad kiekvienas organas, bei to organo energetinis kanalas reguliuoja ir atsako už tam tikrus jausmus. Normali inkstų ir šlapimo kanalų veikla leidžia nepalūžti sun­kiomis gyvenimo minutėmis, tarsi save apginti teikia mums valios ir atsakomybės jausmą, pareigingu­mą.

Jei šiuos kanalus pažeisime, jei serga atitinkami šios sistemos organai, tarsi suserga ir jausmai. Pažeistas inkstų kanalas sukels baimės jausmą, perdėtą nuoskau­dą, žmogus greičiau sutriks, palūš sudėtingose gyvenimo situacijose.

Toks žmogus bus drebantis iš šal­čio, jo kraujotaka sutrikusi, imuni­tetas nusilpęs, jam slinks plaukai, greičiau vystysis senatvinis kurtu­mas, retės kaulai. Kepenų ir tulžies kanalų veikla leidžia žmogui kūry­bingai prisitaikyti prie kintančių gyvenimo situacijų, greitai surasti išeitį, kai atsitinka kas nors nenu­matyta. Energijos disbalansas šia­me kanale, kai pažeista kepenų ir tulžies pūslės veikla, padaro žmo­gų daug greičiau išmušamą iš pu­siausvyros. Jam nepatiks, kai kas nors vyks ne pagal planą.

Toks žmogus taps niurzgliu, greitai su­sierzinančiu, kuriam bus sunku apsispręsti. Tokį žmogų kamuos migreniniai galvos skausmai, šo­kinėjantis kraujospūdis, galvos svaigimas, nagų lūžinėjimas, akių problemos, nes kepenų kanalo veikla jausmine sfera pasireiškia naguose ir akyse. Jei sutrinka širdies ir plonojo žarnyno veikla, žmogus tampa labai liūdnas ir su­sikrimtęs arba labai plepus, nes širdies išraiška — žodis.

Normali širdies kanalo veikla teikia žmogui gyvenimo džiaugsmą ir atvirkš­čiai, — džiaugsmo stoka susarg­dina širdį ir kraujagyslių sistemą.

LIGOS, JŲ KARMINĖS PRIEŽASTYS

Žmogus įgyja begalę ligų, kurios taip paplitę šiuolaikinėje visuome­nėje. Jei turime nesveiką skrandį ir kasą, mus kamuoja įkyrios mintys ir prasta atmintis ir atvirkščiai, -pernelyg įtemptas protinis darbas, pedantiškumas sukuria disharmo­niją atitinkamų kanalų jausminėje sferoje ir susargdina šiuos orga­nus. Normaliai dvasinės hipertenzijos ligų priežastys kasos ir skrandžio kanalai padeda gerai įsisavinti informaciją, žmogus greitai ir be vargo.

Jei kasos ir skrandžio kanalai pažeisti, žmogų kamuos ne tik prastas virškinimas, šlakų ir gleivių kaupimasis atskiruose kūno orga­nuose, bet netruks atsirasti gery­biniams ir piktybiniams augliams. Plaučių ir storojo žarnyno kanalų jausminė sritis leidžia vėl mums iš­gyventi praeitį. Jei plaučiai pažeis­ti, žmogų kamuoja melancholija; neharmoninga storojo žarnyno kanalo veikla sukelia perdėtą ap­gailestavimo jausmą. Taigi fizinio kūno negalavimai susiję su jausmine sfera.

Jausmai gali susargdinti or­ganus, arba pažeisti organai gali išbalansuoti mūsų jausminę sferą. Stebėdami žmogaus elgesį, jo re­akciją ir jausmus, galime nuspėti, kokie jo organai yra pažeisti. Jei žmogus serga gilia depresija ar yra psichinis ligonis, tai nėra vien organų generuojamos jausminės sferos pažeidimai. Rytų filosofijo­je tai vadinama astralinės plotmės pažeidimais. Per energetinius ka­nalus žmogus yra sujungtas su Vi­sata.

Per šiuos kanalus mes gau­name subtiliąją šviesą į kiekvieną mūsų ląstelę, kuri reikalinga vi­siems gyvybiniams procesams.

Šizofrenija: psichosomatika (dvasinės, metafizinės ligos priežastys)

Jei žmogus nevykdo savo misijos, savo veikla neskatina žmonijos, nesuteikia jai džiaugsmo, žmogus po truputį tarsi sumažina jam švie­sos davimą.

Atsėlina beprasmybė ir depresija. Gyvenimas tampa ne­mielas, ir sunku pasidaro žmogui išeiti iš šios būsenos. Jei žmogus labai sureikšmina savo Ego, ir ne­būtinai daug reikalaudamas, bet sureikšmindamas kitų žmonių el­gesį savo atžvilgiu, dažniausiai pernelyg išsižeisdamas, galvoda­mas, ką kiti pamanys ar pasakys apie jo poelgius, tai labai pakenkia perikardo kanalui ir kartu psichikai. Jei žmogus įsitikinęs savo poelgio teisumu, jis turi taip ir elgtis, o dėl aplinkinių nuomonės nesijaudinti, nes visada svarbu tiesa.

Perikar­do kanalo išbalansavimą sukelia abejingumas kitų bėdoms, soli­darumo jausmo, dėkingumo, kaip užmokesčio mūsų tariamiems ge­riems darbams, stoka.

Apie fizines ir dvasines ligų priežastis

Atspirties taško ir ramybės, tiesos ramsčio reikia ieškoti viduje, o ne ieško­ti kitų pritarimo, — tada perikardo kanalas bus švarus, žmogus bus nuoširdus ir nebijos pasirodyti nei kvailas, nei juokingas.

Šį kanalą išderina nuoširdumo stoka, o juk perikardo kanalas yra sunkiausių psichikos ligų faktorius. Jausmų harmonijai svarbu ugdyti vidinę ramybę ir intuiciją, tada harmo­nizuojama mentalinė žmogaus sfera. Ligos — mūsų minčių rezulta­tas Kiekvienas žmogus yra Visatos dalelė ir atlieka šiame pasauly­je nustatytas funkcijas.

Mums, žmonėms, duota sąmonė, kurią mes praturtiname pačiu savo gyvenimo procesu. Žmogus savo gyvenimu neša indelį Į vi­sos Visatos evoliucijos ir raidos procesą. Organizme kiekviena ląstelė atlieka savo funkciją ir iš organizmo gauna visa tai, ko jai reikia.

Kaip ir kiekviename gyva­me organizme, Visatoje vyksta du procesai: asimiliacija ir disimiliaci­ja, arba kūrimas ir griovimas.

Dvasinės ligų priežastys

Šių dviejų galių dinaminė pusiausvyra lemia žmogaus sveikatą. Vos tik pažeidžiama pusiausvyra, tuoj pat atsiranda ligos pavidalo signalas, parodantis, kurioje vietoje ir dėl ko įvyko pažeidimas. Mintis yra universali energijos forma, o ta energija gali griauti arba kurti. Kie­kvieną mus veikia meilė, gerumas, rūpestis, pagyrimas ir dėmesys. Toks žmogus jaučiasi laimingas ir sveikas.

Po ligomis slypinčios dvasinės problemos ir gydantys teiginiai

O jei žmogus nuolat turės destruktyvių minčių, tai jo sveikata sušlubuos. Žmonės menkai verti­na minčių reikšmę, o paskui ste­bisi, iš kur atsiranda problemos. Mes patys kuriame savo pasaulį ir turime prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą. Dėl savo proble­mų linkę kaltinti kitus.

  • Minkšti vaistai nuo hipertenzijos
  • Deltonizmas — atsisakymas pripažinti visų dalykų vienybę ir įvairovę.
  • Šizofrenija: psichosomatika (dvasinės, metafizinės ligos priežastys) - Migrena November
  • Ligos – gyvenimo kelio ženklai. Ar mokame juos skaityti?
  • Nacionalinis visuomenės sveikatos centras NVSC informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti koronavir
  • Sergant hipertenzija, skauda akis
  • Kaip padėti sergant nervine hipertenzija

Kaip mintis atlieka griaunantį poveikį? Jei vie­na ląstelė pradeda naikinti save ir kitas ląsteles arba visą organizmą, tai ji greitai susirgs arba virs net vėžine.

dvasinės hipertenzijos ligų priežastys kiek laiko vartoti trombocitus nuo hipertenzijos

Jei apie save galvosime blogai ir jausime kaltės jausmą, barsime save ar kitus, paleisime naikinimo programą. Jei kitam žmogui siusime neigiamas mintis arba neapykantą, tai naikinsime ir save. Kitas žmogus taip pat yra Visatos dalelė. Nukreipdami negatyvias mintis į kitą žmogų kartu neigiame ir savo egzista­vimą. Mūsų mintys yra beribės ir joms atvira visa Visata.

tprojektai.lt | Dvasinės ligų priežastys

Nėra apri­bojimų ten, kur karaliauja Dvasia. Rytų filosofija teigia, kad mažiau­sių pastangų dėka pildosi tos min­tys, kurias atsiunčia Visata. Ką pasiunčiame, tą ir gauname. Mąstyti reiškia kurti gyvenimą, kurti savo sveikatą, nes kiekviena mintis turi grįžtamąjį pobūdį. Linkėdami vie­ni kitiems gero, linkėdami vieni kitiems sveikatos linkime ir sau to paties. Kiekviena mintis išreiškia idėją, kuri nuolat pamaitinama to­mis pačiomis mintimis dvasiniame pasaulyje kuria minties formą, kuri energetiškai sustiprėjusi įsikūnija mūsų veiksmuose ir žodžiuose.

Blogos mintys būna kupinos tam­sios energijos, kuri yra sunkesnė už šviesiąją. Jos nekyla aukštyn, o pasilieka arčiau mūsų ir veikia mus, sukeldamos mūsų kūno dis­harmoniją, dėl kurios atsiranda liga. Žmogaus organizmas — tai kūnas, sąmonė ir pasąmonė. Visa tai viena visuma. Mūsų likimas - tai mūsų mintys, kurios giliai už­fiksuotos mūsų pasąmonėje, ir jas nesunku iškelti į paviršių ir materi­alizuoti.

Pavyzdžiui, seni žmonės, kurie niekuo nesidomi tik savo bu­vusiomis ir esamomis ligomis, bet dvasinės hipertenzijos ligų priežastys momentu gali išprovokuoti vieną ar kitą ligos simptomą. Taigi mūsų pasau­lis yra mūsų nuosavų minčių atspindys: viską, ką turime gyve­nime, mes esame sukūrę patys. Kai norime ką nors gyvenime pakeisti sveikatą, materialinę padėtįprivalome kreiptis į save ir pakeisti pasąmonės elgesio programą.

Ją keičiame savo mintimis. Kai žmogus serga, protas praneša, kad pasąmo­nėje esama tokių minčių bei el­gesio paskatų, kurie konfliktuoja su Visatos dėsniais. Norint išgyti būtina išsiaiškinti, koks elgesys ir kokios mintys. Visų ligų atsiradi­mo priežastis ir asmeninio gyveni­mo kančias galima suskirstyti į tris pagrindines grupes: 1.

Dvasinės ligų priežastys | Žmonėtprojektai.lt

Savo gyvenimo tikslo, prasmės ir paskirties  neteisingas nustatymas; 2. Visatos dėsnių nesupratimas ar jų nesilaikymas; 3. Pragaištingų minčių, jausmų, emocijų egzistavimas pasąmonėje ir sąmonėje. Cinamonas ir medus Medus yra vienintelis negendantis produktas pasaulyje. Jis gali tik susikristalizuoti. Bet tai jo savybių nekeičia. Jei norit minkšto medaus, tai atlaisvinkit  dangtelį ir įstatykit indą su medumi į karštą vandenį ir jis pasidarys toks, koks buvo iš pradžių. Kuo ilgiau ir labiau kaitinsit ar šildysit medų mikrobangėje, tuo labiau sumažės medaus fermentų.

Farmacijos kompanijos apie tai garsiai nešneka, bet tai yra pats geriausias vaistas: Medaus ir cinamono mišinys gydo daugelį ligų. Medus yra prieinamas daugelyje pasaulio šalių ir gydytojų pripažįstamas kaip labai efektyvus vaistas nuo daugelio ligų.

Medus gali būti naudojamas, nebijant jokių šalutinių poveikių nuo daugelio ligų. Medus nors ir saldus, bet teisingai vartojamas kaip vaistai, tinka magnio preparatai nuo hipertenzijos žmonėms, sergantiems cukralige. Žurnalas "Weekly world news", leidžiamas Kanadoje m.

Taip pat perskaitykite